Rómsky stôl na tradičnom Vianočnom bazári Medzinárodného klubu žien v Bratislave

Tradičným rómskym stolom sa na 19. ročníku Vianočného bazáru predstavili aj rómske organizácie zo Slovenska.

Každoročne vianočnú sezónu otvárajú  ženy z Medzinárodného klubu žien v Bratislave svojím Vianočným bazárom. Na podujatí sa prezentuje približne 40 krajín a 20 škôl a mimovládnych organizácií, navštívi ho približne 4 500 návštevníkov.

Špecifikom Romano kher – Rómsky dom je, že každý rok prizýva k svojmu "rómskemu stolu" inú mimovládnu organizáciu v rámci Slovenska, ktorej členovia sú Rómovia, alebo ktorá pracuje s rómskymi deťmi a mládežou. 

V tomto roku  sa prezentácie ujali občianske združenia Divé maky a Pramienok a Dialóg. Deti z  Divých makov (Ferko Kudrý, Monika Kováčová, Mirko Turták) pomáhali pri samotnom predaji vlastnoručne vyrobených výrobkov.

Zdieľané foto, autor: Divé maky
Podujatie v médiách: