Workshop oganizácií Romano kher - Rómsky dom a In Minorita k vzniku Rómskeho dokumentačného a informačného centra

Romano kher - Rómsky dom a In Minorita pod záštitou splnomocnenca vlády pre rómske komunity Miroslava Polláka zorganizovali pracovný workshop Rómske dokumentačné a informačné centrum, ktorého cieľom bolo identifikovať potreby, úlohy a zameranie novovzniknutého Rómskeho dokumentačného a informačného centra.

S myšlienkou vybudovať na Slovensku Rómske dokumentačné a informačné centrum (RDIC) prišli dve občianske združenia – In Minorita a Romano kher – Rómsky dom. Ich cieľom je vytvoriť odborné multidisciplinárne pracovisko, ktoré bude vyhľadávať, spracovávať a sprístupňovať verejnosti informácie o Rómoch.


O podujatí v médiách: