Uchádzame sa o 2 percentá z Vašich daní...


Ak Vás naše doterajšie aktivity oslovili, bude nám cťou, ak nám svoju dôveru preukážete aj poukázaním 2% z Vašich daní na naše ďalšie aktivity.

Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke: http://www.rozhodni.sk

Údaje o našej organizácii:

Názov organizácie:          
Právna forma:
IČO:
SID:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Účet:
Banka:
Kód:

Romano kher - Rómsky dom
občianske združenie
37927264
NULL
Košická 36
Bratislava
821 08
0631286412
Slovenská sporiteľňa , a.s.
0900

Ďakujeme Vám!