BiblioROMA pre deti: www.paramisa.sk

WWW.paramisa.sk - je nová stránka Rómskeho dokumentačného a informačného centra, ktorou v rámci programu BiblioROMA spúšťa pracovnú verziu virtuálnej knižnice literatúry pre deti. V tejto virtuálnej knižnici sú priebežne dopĺňané všetky dostupné tituly rozprávok a kníh pre deti, ktoré nielen detskému svetu približujú svet Rómov, ich históriu, tradície, život i kultúru.

Stránku sprístupňujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, a veríme, že postupne bude jednou z projektov, ktoré zviditeľňovaním literárnej produkcie napomáhajú nielen odstraňovanie bariér medzi  Rómami i okolitým svetom, ale predovšetkým Rómom dávajú pocit hrdosti na svojich bardov rómskej kultúry, ktorí si zaslúžia svoje čestné miesto v  kultúrnom dedičstve tak Rómov, ako aj  Slovenska.