Festival „Menšinové kultúrne leto“

Festival Menšinové kultúrne leto mal v roku 2007 premiéru. Uskutočnil sa v rámci Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2007.

Festival usporiadali občianske združenia Romano kher – Rómsky dom a In Minorita v dňoch 15. - 19. augusta 2007 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Na festivale vystúpili:
   • Slovenský folklór v podaní súboru JAVORČEK, ktorého členmi sú ľudia s mentálnym postihom
   • Mužský spevokol z Jaroviec - prezentácia kultúry Chorvátov žijúcich na Slovensku
   • GENERÁCIE z Komárna - prezentácia kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku
   • Skupina MARMÓN z Chmelnice - prezentácia kultúry Nemcov žijúcich na Slovensku
   • Skupina CESPOM z Lučenca  - prezentácia kultúry Rómov žijúcich na Slovensku
Foto: archív Romano kher

Foto: archív Romano kher

Foto: archív Romano kher
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ho vyhodnotilo ako jeden z najlepších programov, ktorý si takto začal budovať svoju tradíciu každoročného podujatia.

Podujatie v médiách: