FAREBNÝ SVET - COLORISKERI LUMA 2014

Rozšírili sme doterajšiu  súťaž o vlastnú literárnu tvorbu


Romano kher – Rómsky dom aj v roku 2014 vyhlásil súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma. Cieľom celoslovenskej súťaže je motivovať žiakov a žiačky, aby prostredníctvom svojich literárnych a výtvarných aktivít dokázali tvorivo sformulovať svoje myšlienky a postoje k spolunažívaniu rómskej národnostnej menšiny a väčšinovej spoločnosti.
V tomto roku sme rozšírili súťaž o literárnu časť. Jej cieľom je motivovať žiakov a žiačky k vlastnej literárnej tvorbe z rómskeho prostredia, ako aj následnej interpretácii a formou detskej ilustrácie a popularizácie tejto literatúry ostatným rovesníkom. Súťaž je určená rómskym i nerómskym deťom. Jeho poslaním je spájať deti z oboch komunít cez spoznávanie rómskej kultúry. 

Štatút súťaže a prihlášku nájdete tu:
FAREBNÝ SVET 2014 - ŠTATÚT (227,77 kB)
FAREBNÝ SVET 2014 - PRIHLÁŠKA (25,48 kB)

Vyhodnotili sme literárnu súťaž Amari čhib - Náš jazykObčianske združenie Romano kher - Rómsky dom usporiadal v roku 2013 literárnu súťaž v rómskom jazyku. Súťaž bola určená pre žiakov a žiačky základných škôl a základných špeciálnych škôl a bola dvojstupňová.  Cieľom súťaže bolo prehĺbiť záujem rómskych i nerómskych žiakov o rómsky jazyk, históriu jazyka, jeho uchovávanie a pomocou tvorby v rómskom jazyku  a dostať ho do povedomia väčšinovej spoločnosti.    
Súťažné práce spočívali v napísaní príspevku v rómskom jazyku (v štandardizovanej rómčine alebo v
miestnom rómskom dialekte) v rozsahu najviac 700 slov na jednu z nasledovných tém:
a.      Rómska rozprávka
(Reprodukcia rozprávania členov komunity, resp. vlastná tvorba.)
b.      Naše rómske tradície
      (Opis tradičných rodinných, resp. komunitných zvykov a tradícií, napr. vianoce, svadba, krst a iné...)
c.       Človek, ktorého si najviac vážim
(Opis  alebo úvaha).

Oslavy dňa rómskeho jazyka vo Vtáčkovciach

Viete o tom, že 5.november je oslavným dňom rómskeho jazyka?  Rómovia oslavujú tento deň od roku 2009. Od čias, kedy sa na medzinárodnej konferencii v Záhrebe zišli lingvisti, pedagógovia, žurnalisti, lídri rómskych organizácií z 15 štátov Európy a vyhlásili tento deň za Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Na Základnej škole vo Vtáčkovciach sa na počesť tohto dňa konali oslavy. Žiaci sa obliekli do rómskych farebných  šiat. Pani učiteľka Alena Obžutová porozprávala žiakom o rómskej literatúre, aj o prínose Mileny Hübschmannovej pre Rómov a pre rómsky jazyk.
Oslava Dňa rómskeho jazyka vo Vtáčkovciach.
Na obr. zľava Vanesa  Gáborová,  Andrea  Gáborová,,  Juliana  Sameľová a Mária Gáborová.

Beseda s Deziderom BangomKlub rómskeho jazyka v Podunajských Biskupiciach v Bratislave navštívil rómsky básnik a spisovateľ Dezider Banga. 


O rozprávkach i o rómskom jazyku

Prvou významným podujatím v Klube rómskeho jazyka v ZŠ Biskupická v Bratislave bola beseda s rómskym spisovateľom Deziderom Bangom. Významného spisovateľa, nositeľa ceny Ľudovíta Štúra II. stupňa privítali v biskupickom klube začiatkom októbra. Pán Dezider Banga nebol v tejto škole prvýkrát. Aj tento raz zaujal žiakov svojím rozprávaním o svojom detstve, ktoré prežil v Hradišti na strednom Slovensku.
Vysvetlil deťom ako píše básne, ako miloval celý život knihy, čo ho motivuje pri písaní a aký vzácny je rómsky jazyk. Deti mali pripravené otázky a podľa vyjadrenia svojich učiteliek boli nevšedne pozorné.

Aj učiteľky boli nadšené, že k nim do školy privítal vzácny hosť, veď jeho knihu rozprávok Čierny vlas  poznajú ešte z detstva. 

Viac informácií o projekte ako aj štatút súťaže nájdete tu. 

Aktuálne


Aj v roku 2013 vyhlasujú občianske združenia Pro Futuro a Romano kher – Rómsky dom celoslovenskú čitateľsko-výtvarnú súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma. Cieľom súťaže je oboznámiť žiačky a žiakov z rómskych komunít ako aj z majority s existenciou rómskej literatúry pre deti a literatúry pre deti z rómskeho prostredia, priblížiť im túto časť rómskej kultúry, motivovať k čítaniu s porozumením a motivovať k tvorivému kresleniu inšpirovanému rómskou literatúrou.

Katalóg s rozprávkami a ilustráciami si môžete pozrieť tu.  

Spoluorganizátormi súťaže sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné osvetové centrum, Slovenská asociácia knižníc a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Viac informácií nájdete na www.paramisa.skAMARI LUMA

Postupne pridávame heslá do 1. rómskej multimediálnej encyklopédie - vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, inštitúcií, organizácií, osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku.

Pri každom hesle nájdete aj odkaz na ďalšiu literatúru, v ktorej si môžete rozšíriť vedomosti z vyhľadávanej oblasti.
MEK JEKHVAR

Irin oda mek jekhvar - Napíš to ešte raz!

Uskutočnili sme sériu seminárov, sformovali skupinu na sociálnej sieti www.facebook.com a vydali príručku Irin oda mek jekhvar - Napíš to ešte raz!, kde o stereotypoch, zobrazovaní Rómov v médiách píšu odborníci, i novinári.

Naďalej sledujeme príspevky a diskutujeme, predstavujeme najviac opakované stereotypy...

Aktuálne: Farebný svet - Coloriskeri luma 2012