PONÚKAME VÝSTAVU: Rómovia na Slovensku po roku 1989

Cieľom výstavy je priniesť informácie o najdôležitejších politicko-spoločenských zmenách súvisiacich s Rómami po roku 1989. Informácie sú zhrnuté do ôsmich oblastí: 
 • politika
 • menšinová kultúra a politika
 • sociálna oblasť a zdravie
 • vzdelávanie
 • bývanie
 • neziskový sektor a cirkvi
 • diskriminácia a rodová rovnosť a 
 • obraz Rómov na verejnosti. 
Výstava je panelová, texty sú v troch jazykoch: slovenský, anglický a rómsky.

Spoluorganizátori a partneri:
 • Občianske združenie In Minorita, Bratislava
 • Občianske združenie Romano Kher, Bratislava
 • Slovenské národné múzeum, Bratislava
 • Ústav etnológie SAV, Bratislava
 • Slovenská národná knižnica, Martin
 • Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Cieľom organizátorov je sprístupniť výstavu v roku 2011 aj v iných mestách. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na adrese: romadocument@romadocument.skVýstavu najbližšie nájdete:Doterajšia prezentácia výstavy:


september 2011
Banská Bystrica

jún 2011
Kremnica

marec - apríl 2011 
Univerzitná knižnica v Bratislave (po otvorení je výstava prístupná len členom Univerzitnej knižnice v Bratislave)
 


2010
11. decembra 2010 - 12. januára 2011

Otvorenie výstavy bolo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10.decembra 2010) pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.