Rómovia na Slovensku po roku 1989 - otvorenie výstavy v Slovenskom národnom múzeu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra 2010) pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bola v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave otvorená výstava  Rómovia na Slovensku po roku 1989.

Cieľom výstavy je priniesť informácie o najdôležitejších politicko-spoločenských zmenách súvisiacich s Rómmi po roku 1989. Informácie sú zhrnuté do ôsmich oblastí: 

  • politika
  • menšinová kultúra a politika
  • sociálna oblasť a zdravie
  • vzdelávanie
  • bývanie
  • neziskový sektor a cirkvi
  • diskriminácia a rodová rovnosť a 
  • obraz Rómov na verejnosti.

Ďalšie informácie o výstave nájdete TU.
Autor fotografie: Arne Mann
Autor fotografie: Arne Mann
Autor fotografie: Arne Mann

Výstava je verejnosti sprístupnená od 11. decembra 2010 do 12. januára 2011.

Podujatie v médiách a na webe: Rómovia na Slovensku po roku 1989