Aktuálne


Aj v roku 2013 vyhlasujú občianske združenia Pro Futuro a Romano kher – Rómsky dom celoslovenskú čitateľsko-výtvarnú súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma. Cieľom súťaže je oboznámiť žiačky a žiakov z rómskych komunít ako aj z majority s existenciou rómskej literatúry pre deti a literatúry pre deti z rómskeho prostredia, priblížiť im túto časť rómskej kultúry, motivovať k čítaniu s porozumením a motivovať k tvorivému kresleniu inšpirovanému rómskou literatúrou.

Katalóg s rozprávkami a ilustráciami si môžete pozrieť tu.  

Spoluorganizátormi súťaže sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné osvetové centrum, Slovenská asociácia knižníc a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Viac informácií nájdete na www.paramisa.skAMARI LUMA

Postupne pridávame heslá do 1. rómskej multimediálnej encyklopédie - vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, inštitúcií, organizácií, osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku.

Pri každom hesle nájdete aj odkaz na ďalšiu literatúru, v ktorej si môžete rozšíriť vedomosti z vyhľadávanej oblasti.
MEK JEKHVAR

Irin oda mek jekhvar - Napíš to ešte raz!

Uskutočnili sme sériu seminárov, sformovali skupinu na sociálnej sieti www.facebook.com a vydali príručku Irin oda mek jekhvar - Napíš to ešte raz!, kde o stereotypoch, zobrazovaní Rómov v médiách píšu odborníci, i novinári.

Naďalej sledujeme príspevky a diskutujeme, predstavujeme najviac opakované stereotypy...