Vyhodnotili sme literárnu súťaž Amari čhib - Náš jazykObčianske združenie Romano kher - Rómsky dom usporiadal v roku 2013 literárnu súťaž v rómskom jazyku. Súťaž bola určená pre žiakov a žiačky základných škôl a základných špeciálnych škôl a bola dvojstupňová.  Cieľom súťaže bolo prehĺbiť záujem rómskych i nerómskych žiakov o rómsky jazyk, históriu jazyka, jeho uchovávanie a pomocou tvorby v rómskom jazyku  a dostať ho do povedomia väčšinovej spoločnosti.    
Súťažné práce spočívali v napísaní príspevku v rómskom jazyku (v štandardizovanej rómčine alebo v
miestnom rómskom dialekte) v rozsahu najviac 700 slov na jednu z nasledovných tém:
a.      Rómska rozprávka
(Reprodukcia rozprávania členov komunity, resp. vlastná tvorba.)
b.      Naše rómske tradície
      (Opis tradičných rodinných, resp. komunitných zvykov a tradícií, napr. vianoce, svadba, krst a iné...)
c.       Človek, ktorého si najviac vážim
(Opis  alebo úvaha).

Výsledky súťaže
Kategória I. A
Meno a priezvisko Názov práce Základná škola Miesto
Jozef  Oláh Naša Križovatka ZŠ  Vtáčkovce 1.
 Miloš Čonka  Svadba ZŠ s MŠ Fričovce 1.
Alexandra Balogová ,  Modré z neba ZŠ  Vtáčkovce 2.
Dominik Bendík Vianoce  ZŠ s MŠ Fričovce 2.
Remeslo predkov, Vanesa Bendíková, ZŠ s MŠ Fričovce 3.
Kategória II. A.
Sára Holdiová Človek, ktorého si najviac vážim Súkromné osemročné gymnázium Z.J. Mallu v Kremnici 1.
 Matúš Mirga Rómska rozprávka Súkromné osemročné gymnázium Z.J. Mallu v Kremnici 2.
Kristián Oračko 15 rokov Rómska hudobnícka rodina Súkromné osemročné gymnázium Z.J. Mallu v Kremnici 3.
Marcela Rusnáková Čierny les a biely tieň ZŠ s MŠ Nálepkovo 3.