FAREBNÝ SVET - COLORISKERI LUMA 2014

Rozšírili sme doterajšiu  súťaž o vlastnú literárnu tvorbu


Romano kher – Rómsky dom aj v roku 2014 vyhlásil súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma. Cieľom celoslovenskej súťaže je motivovať žiakov a žiačky, aby prostredníctvom svojich literárnych a výtvarných aktivít dokázali tvorivo sformulovať svoje myšlienky a postoje k spolunažívaniu rómskej národnostnej menšiny a väčšinovej spoločnosti.
V tomto roku sme rozšírili súťaž o literárnu časť. Jej cieľom je motivovať žiakov a žiačky k vlastnej literárnej tvorbe z rómskeho prostredia, ako aj následnej interpretácii a formou detskej ilustrácie a popularizácie tejto literatúry ostatným rovesníkom. Súťaž je určená rómskym i nerómskym deťom. Jeho poslaním je spájať deti z oboch komunít cez spoznávanie rómskej kultúry. 

Štatút súťaže a prihlášku nájdete tu:
FAREBNÝ SVET 2014 - ŠTATÚT (227,77 kB)
FAREBNÝ SVET 2014 - PRIHLÁŠKA (25,48 kB)